Cyklostezka z Bojkovic na Pitín je velmi frekventovaným místem, kde tráví velká část občanů svůj volný čas – jízdou na kole, bruslích, s kočárkem či se psem. Zdravý pohyb na čerstvém vzduchu? Těžko říct – čerstvý vzduch přece nepáchne.

Již delší dobu nás znepokojuje hluk a chemický zápach šířící se ze zdejší průmyslové zóny. V únoru 2017 jsme zjistili, že se má rozšířit výroba Moravia Cans, a to do nové haly naproti pálenici, která měla původně sloužit jako sklad.

Tato webová stránka Vás informuje o snahách o omezení zmíněného chemického zápachu a hluku.

Přidejte svůj hlas!

Jeden člověk může dosáhnout mnoho.
Dva mohou dosáhnout dvakrát tolik.
Všichni můžeme dosáhnout všeho.

 • Nechceme omezit zdejší výrobu. Usilujeme o to, aby byla přijata účinná protihluková opatření a zásadně minimalizovány úniky škodlivých látek a zápachu – chceme zdravé životní prostředí.
 • Přestože jsou do věci zapojeny úřady, je dost možné, že ji „smetou ze stolu“.
 • Je klíčové, aby další občané Bojkovic vyjádřili svůj názor. Úřady budou věc řešit, pokud uvidí, že na ní lidem záleží!

Co se aktuálně děje?

Po petici občanů na jaře 2017, zapojení veřejnosti a podpoře zastupitelstva města se něco začalo v Moravia Cans dít – během léta 2017 se chemický zápach mírně snížil. Od jara 2018 probíhají pravidelná setkání zástupců firem (k Moravia Cans se přidali i zástupci Albo Schlenk), města a petice, kde se informujeme o proběhlých a plánovaných opatřeních snižujících hluk a zápach. Více najdete na Facebooku Zdravé Bojkovice nebo níže v sekci „Vývoj kauzy“.

Odstranění hluku a zápachu je během na delší trať. Doufáme ale, že se technologická řešení k jejich výraznému snížení podaří najít brzy. Je potřeba, abychom to jako občané i nadále sledovali a ozývali se!

Děkujeme všem, kteří se dosud zapojili, napsali nám názor, podepsali petici, sledují nás na Facebooku!
Budou probíhat další jednání, hlasy občanů jsou stále důležité.

Co můžete udělat

 • Hlásit silný zápach a hluk.

Vždy, když cítíte zápach nebo slyšíte silný hluk, dejte nám prosím vědět! Přestože od řady lidí na veřejném projednání zazněly jasné stížnosti na zápach, a potvrzoval to potlesk většiny přítomných, Moravia Cans tvrdila, že zápach necítí, případně že není z provozu této firmy. Prosím, pomozte nám situaci mapovat. Pro další jednání potřebujeme informace, kde, jak často a v jaké intenzitě se zápach a hluk vyskytuje. Psát můžete mailem nebo pomocí tlačítka „Hlášení zápachu a hluku“.

 • Napsat stížnost.

Můžete dát najevo, že Vám hluk či zápach celkově vadí, že Vás omezuje doma či při rekreaci. Stížnost můžete adresovat městu Bojkovice, zástupcům petice nebo dotčených firem. Pokud ji adresujete nám, samozřejmě ji městu i firmám předáme.

 • Podepsat petici.

Petice se podepisovala zejména na jaře 2017. Byla adresována starostovi Bojkovic a jejím cílem bylo ukázat, že občané Bojkovic problémy se zápachem a hlukem vnímají a že je chtějí vyřešit.

Není ale od věci tento názor vyjádřit i aktuálně. Buď prostřednictvím stížnosti, viz výše, nebo i podpisem petice. Zde si můžete petici stáhnout. Chcete-li sesbírat více podpisů a nemáte možnost vytisknout petici a podpisové archy, napište, dodáme vám ji.

Informace

Zápach a škodliviny

Z provozu Moravia Cans v posledních několika letech unikal chemický zápach, zejména ze starších hal uprostřed a zadní haly u vodárny.

Dokumentace EIA uvádí, že se zápach může šířit zhruba 50 metrů, což je ale v rozporu s naší zkušeností. Větrem se běžně nesl 200-300 metrů, převážně směrem na přehradu. Občas, a to většinou ve večerních či nočních hodinách, býval cítit i do města.

Zástupci Moravia Cans zápach zřejmě nepovažují za takový problém. Při jednáních někdy tvrdili, že zápach nevnímají, že není z jejich provozu, případně že je neškodný. Zpochybňovali, že by se mohl dostávat do města.

Chemický zápach jsme považovali za problematický už v této fázi – jedna z hlavních relaxačních zón v Bojkovicích směrem na pitínskou cyklostezku a přehradu byla (a částečně stále je) zápachem znehodnocena. Denně tudy projdou desítky lidí včetně malých dětí. Podobně schůdné a dopravně bezpečné místo k relaxaci a sportu v Bojkovicích nemáme.

Obáváme, jak to bude vypadat, jestli naplno pojede nová hala, postavená naproti pálenici. Zatím zde běží 2 linky ve velmi omezeném zkušebním provozu, plánuje se jich 5. Dokumentace tvrdí, že zápach půjde maximálně do Vrbiček. Jakou máme záruku, že nepůjde dál směrem školka, sídliště 1. Máje, koupaliště, fotbalové hřiště, penzion?

Intenzita zápachu závisí zřejmě na aktuálně používaných chemikáliích. Otázkou je, zda nadměrný zápach uniká otevřenými okny a světlíky, a také, zda správně fungují jednotky, které mají odpadní škodliviny spalovat.

Píšeme i v minulém čase, protože… po petici občanů a zapojení veřejnosti se něco začalo v Moravii Cans dít – během léta 2017 se zápach poměrně snížil. Zatím nemáme informace, k jakým opatřením došlo a jaké problémy přetrvávají. Ale je vidět, že zde problém byl, že šel aspoň částečně řešit a že má cenu se ozvat!

I nadále požadujeme, aby bylo jasně prověřeno, zda a co z používaných laků a rozpouštědel uniká do ovzduší, a jak a kdy tomu bude zamezeno.

Věříme, že naše snaha zároveň pomůže zlepšovat pracovní prostředí v halách.

Hluk

Hluku se nejde vyhnout. Ale uvědomovat si ho začneme až od určité hranice. Když začne být obtěžující. Sluch totiž na rozdíl od očí nejde zavřít. Hluk z prostoru Zevety byl dlouhá léta bezpředmětný. Dokud se nezačaly stavit nové haly Albo Schlenk a Moravia Cans. A najednou, ze dne na den, tady máme hluk v noci na hranici 40 db. Něco co je na hranici české normy. Asi to nevadí krátkodobě, ale máte-li to neustále, musíte na to i neustále myslet.

Máme zde tedy několik hráčů v jedné průmyslové zóně, do které chce vstoupit další hráč, ale prostředí je hlukově již obsazené. Jak víme, že je hluk  na  hranici? Provedli jsme v roce 2016 měření, které jen díky odečtení měřících nejistot – cca 2 decibely – bylo shledáno jako vyhovující normě. 35 Db – měření  prokázalo tónovou složku.  Vzal toto měření investor do úvahy a přizpůsobil mu svoji investiční strategii? Domníváme se, že ne.  Kromě toho, při územním plánování a výstavbě hal je třeba počítat s 24-hodinovou dlouhodobou ekvivalentní hladinou a noční dlouhodobou ekvivalentní hladinou akustického tlaku. Neviděli jsme, že by to bylo provedeno. Přesto se vesele staví. Co je výsledkem? Hluk. Stížnosti. Vrácení posudku EIA s tím, že je nutnost provést skutečné měření hluku, ne jen tabulkové průměrné odhady.

Nový hráč tedy iniciuje hlukové měření.  Záměr je jasný. Potřebuje splnit normu, prokázat, že je vše v pořádku.  O tom, za jakých podmínek měření proběhlo, je možné diskutovat. Existují pochybnosti, že ne všechny zdroje hluku byly v provozu, existuje diskuse o tom, jak je možné, že při stejném hluku někdy tónová složka je a jindy není. I přesto je výsledek, jak Moravia Cans přiznává, vyšší než povolují normy. Bude to ve výsledku EIA znamenat pozastavení povolení?  Ne. Projekt je doporučen k realizaci, s tím, že vlivy jsou zanedbatelné.

Víme tedy nyní, že zde máme situaci, kdy nevadí porušování norem. Naše zdraví je podle posudku EIA zanedbatelné. Co z toho plyne? Není možné nechat situaci tak, jako by se nic nedělo a ponechat na libovůli investora, že někdy, nějak, dosáhne snížení hluku. Je třeba požadovat, aby hluk byl nejprve snížen. Jak snížen? Existuje zde česká norma, která uvádí 40 Db a 35 decibelů v případě tónové složky v noci. Existuje zde ale však i ustanovení WHO z roku 2009, které stanovuje jako bezpečnou hladinu hluku v noci v evropském prostoru na hranici 30 db.  A to je to, co požadujeme, aby bylo dosaženo a trvale nějakým systémovým opatřením garantováno.

Doprava

Napočítali jsme, že Tovární ulicí, tedy do dotčeného průmyslového areálu, projede během dne cca 120 kamionů a nákladních aut, tedy průměrně jedno nákladní auto každých 6 minut. (Pozn.: jedná se o průjezdy; nepočítali jsme dodávky). V noci je nákladní doprava řádově nižší, ale ne nulová.

V případě navýšení výroby Moravia Cans v nové hale se má počet nákladních aut zvednout o 75, tedy na cca 200 průjezdů za den. Společně s projektovanými 1300 průjezdy osobních aut by byly Bojkovice zatíženy více než 1500 průjezdy aut za den, což přináší emise výfukových plynů, hluk a prašnost.

Vzhledem k tomu, že jsou Bojkovice rozděleny na dvě poloviny právě hlavní ulicí, kudy tyto auta musí projet, snižuje se také bezpečnost provozu.

Navrhujeme, aby byla v Bojkovicích na toto téma vyvolána diskuse s občany. Co by mohlo přispět řešení tohoto problému?

 • Dokumentace EIA navrhuje častější zametání Tovární ulice, což by jistě prašnost snížilo.
 • Chtěli bychom posouzení dopravní bezpečnosti ve městě a návrhy na její zvýšení?
 • Dá se doprava snížit například svozy zaměstnanců autobusy, jako to dělají jiné firmy v regionu?
 • Je problémem noční doprava? Chceme se zasadit o její snížení?

Nové informace, z roku 2018:

 • Byla uzavřena smlouva mezi Městem Bojkovice a Moravia Cans, týkající se údržby komunikace, za účelem snížení prašnosti v ulici Tovární.
 • Dle radaru aktuální průjezdy aut ulicí Tovární představují cca 600 aut denně (nebyly děleny na nákladní a osobní). Ulicí Nádražní 1900 průjezdů denně. Data jsou za leden a únor 2018.
Co si o tom myslíte?

 

Pár čísel

Moravia Cans a.s. v Bojkovicích vyrábí a lakuje aerosolové nádobky, v současnosti 1 milion kusů denně, výrobu hodlá navýšit na více než 2 miliony denně. Spotřebuje 940 tun chemických látek a směsí s obsahem těkavých organických látek ročně, navýšení má být více než dvojnásobné. Emise těkavých organických látek by měly po zvýšení výroby (dle dokumentace) představovat více než 10 tun ručně.

V roce 2016 postavila novou halu, která měla sloužit jako sklad, ale změnou stavebního povolení ji změnila na výrobní. V provozu má nyní 8 linek v plném provozu ve starších halách a 2 linky ve zkušebním provozu v nové hale. Plánuje další 3 linky v nové hale.

Počet kamionů a nákladních aut obsluhujících výrobu Moravia Cans má vzrůst z cca 30 průjezdů na 75 průjezdů denně, počet osobních aut z 1030 průjezdů na 1380 denně.

Vývoj kauzy

 • Problém se silným chemickým zápachem ze starších hal Moravia Cans jsme se snažili řešit již před několika lety, tehdejší ředitel nás arogantně odbýval.
 • Několikrát jsme věc otvírali na městě a na komisi rady pro rozvoj a životní prostředí, ale věc šla do ztracena.
2017
 • V únoru 2017 jsme shodou náhod zjistili, že nová hala, už postavená během uplynulého léta naproti pálenici nemá být skladovací, jak bylo původně plánováno, ale výrobní!
 • Firma v létě 2016 totiž požádala o tzv. změnu stavby před dokončením, a v podstatě obratem získala povolení ke zkušebnímu provozu 2 linek (ten běží od začátku roku 2017).
 • Teprve následující povolovací řízení na další 3 linky vyžadovalo hodnocení vlivů na životní prostředí EIA, v němž se mohla vyjádřit i veřejnost.
 • Vzhledem k tomu, že starší provozy Moravia Cans produkují hluk a chemický zápach, vč. potenciálně škodlivých složek, se obáváme situace, která může nastat u nové haly – ta je totiž výrazně blíž obydlené zástavbě města, než jsou starší provozy.
 • Mohly by tak být postiženy okolní sportoviště, koupaliště, mateřská škola, sídliště 1. Máje atd.
 • Oslovili jsme zastupitelstvo města, které problémy s provozem Moravia Cans vnímá, město situaci  monitoruje.
 • Snažíme se komunikovat s firmou Moravia Cans.
 • S odborníky a úřady konzultujeme, jak lze problémy s hlukem, zápachem a škodlivinami řešit.
 • Zapojili jsme se do procesu hodnocení vlivů na životní prostředí EIA, připomínkovali posudek k dokumentaci.
 • Iniciovali jsme petici. (Info k petici viz v části „Co můžete udělat“ výše.)
 • 22. 5. 2017 jsme předali panu starostovi petici s cca 200 podpisy. (Od té doby se nasbíralo dalších cca 100 podpisů, budeme je předávat postupně.)
 • Argumenty jsme představili na veřejném projednání 22. 5. 2017 v 16 hod. v Kulturním domě v  Bojkovicích. (Viz soubory v části „Naše argumenty“ níže.)
 • Vzhledem k běžícímu řízení a nové hale jsme se začali zajímat o vlivy firmy Moravia Cans na životní prostředí, ale hluk či zápach se může týkat i dalších firem v průmyslové zóně.
 • 6. 6. 2017 proběhlo jednání na městském úřadě. Moravia Cans a Albo Schlenk zde referovali o opatřeních, která provádějí ke snížení hluku, zápachu a prašnosti: MC provádí údržbu na všech linkách, výměny ložisek a hybných částí na spalovacích jednotkách a dalších zařízeních, vybírá dodavatele na odhlučňovací zařízení motorů a ventilátorů. Je v kontaktu s odbornou firmou, zabývající se neutralizací pachových látek.
 • AS provádí mimořádnou údržbu pohyblivých částí zařízení.
 • MC a AS se budou v případě zvýšené prašnosti podílet formou spolupráce s hasiči na skrápění Tovární ulice.
 • Zeveta se vyjádřila, že ani objemem ani charakterem výroby nepřispívá ke zvýšení hluku ani zápachu.
 • Na základě petice jsme navrhli body dohody mezi městem a firmami v průmyslovém areálu, dle níž by došlo ke snížení zápachu a hluku. 7. 6. byla zaslána zastupitelům a firmám. Zastupitelé na jednání 15. 6. 2017 požadavky, které jsou sepsány v návrhu dohody, jednohlasně podpořili.  Od firem zatím nemáme informace, jak se k bodům dohody staví.
 • Město zakoupilo hlukoměr a v noci ze čtvrtka 24. na pátek 25. 7. 2017 provedlo měření hluku v 32 lokalitách města. Měření má informativní charakter (neboť nebylo pořízeny autorizovanou osobou), slouží k relativnímu srovnání zatížení jednotlivých lokalit hlukem. Městu děkujeme a věříme, že měření poslouží jako dobrý podklad pro další jednání s úřady a firmami.
 • V červenci 2017 Ministerstvo životního prostředí vydalo stanovisko v procesu EIA. Na základě připomínek úřadů i veřejnosti v něm uložilo Moravii Cans podmínky rozšíření výroby. Mj. obsahuje i seznam používaných chemických látek. Stanovisko ve spolupráci s odborníky zkoumáme. Ke stažení je kompletní zde, v kolonce „Text stanoviska“: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8209
 • Zápach ze zadních hal Moravia Cans se v létě 2017 poměrně snížil. Nově se však objevuje zápach u nové haly, tedy blíže zástavbě – zatím slabé intenzity.
 • V listopadu 2017 proběhla měření škodlivin a pachových látek – viz sekce dokumenty.
2018
 • V zimě 2018 se zápach opět intenzivněji objevuje. Několikrát za týden ho lze cítit na ulici Chmelnice.
 • V lednu jsme prostřednictvím města zaslali firmám Moravia Cans a Albo Schlenk dotazy. Zajímala nás přijatá technická opatření k minimalizaci zápachu a hluku a jejich výsledky, a plány firem v této oblasti do budoucna.
 • Odpověď Moravia Cans
 • Odpověď Albo Schlenk
 • Stručně shrnuto: Obě firmy realizují zvýšenou údržbu zařízení a dílčí protihluková opatření. Je zvažována protihluková studie. V oblasti zápachu a emisí Moravia Cans již půl roku provozuje systém neutralizace pachových látek, a na jaře 2018 proběhla modernizace vzduchotechniky na prostřední výrobní hale. Byla uzavřena smlouva mezi Městem Bojkovice a Moravia Cans, týkající se údržby komunikace, za účelem snížení prašnosti v ulici Tovární.
 • 4. 4. 2018 proběhlo jednání mezi Městem Bojkovice, dotčenými firmami a zástupci petičního výboru. Prodiskutovali jsme současnou situaci a výše zmíněná plánovaná opatření, a shodli se, že se dále setkáme v červnu 2018.
 • 17. 7. 2018 se uskutečnilo další jednání zástupců firem, města a petice. Albo Schlenk informoval, že vzhledem k zastavěnosti areálu a nárokům na bezpečnost není možné zde postavit protihlukovou stěnu. Zpracovává se zvuková studie, měla by být hotová do konce srpna 2018.
  Moravia Cans informovala o realizované rekonstrukci vzduchotechniky na prostřední hale. Pokud se úprava ve zkušebním provozu osvědčí, bude použita i na dalších halách. Proběhlo měření hluku, jehož výsledky jsou srovnatelné s výsledky v předešlém roce – nedošlo tedy ke zlepšení. Vzhledem k překročení limitů bude věc řešena i na úrovni Krajské hygienické stanice.
  Zástupci petice se vyjádřili k úrovni hluku ve dni, kdy probíhalo měření – byl subjektivně nižší než ve dnech následujících. Ukázalo to i měření městským hlukoměrem, byť se samozřejmě nejedná o měření certifikované.
 • 9. 1. 2019 proběhlo další jednání zástupců firem, města a petice. Moravia Cans odhlučnila některá dílčí zařízení. Během první poloviny roku 2019 instaluje novou vzduchotechniku a spalování na hale 101.
  Albo Schlenk v listopadu 2018 instaloval zařízení, které by mělo napomoci odhlučnění mlýnu, zatím je ve zkušebním provozu. Připravuje akustickou studii a měření hluku.
  Snahy firem si vážíme. Zatím jsme však nuceni konstatovat, že hluk a zápach přetrvává. (Hluk je mírně lepší díky zimnímu období a zavřeným dveřím a oknům, uvidíme v létě.)
  Příslušné úřady ještě dávají k vyřešení situace – zejména s hlukem překračujícím normu – zhruba rok.
  Dále přišel dopis od firmy Zeveta, stěžující si na poletující hliník v areálu. K tomu bude svolána další schůzka.
 • Zápisy z jednání můžeme na požádání poskytnout.

Dokumenty

Měření

 • Informativní měření hluku – provedlo Město Bojkovice v 32 lokalitách města v noci ze čtvrtka 24. na pátek 25. 7. 2017. Hodnoty mají informativní charakter (nebyly pořízeny autorizovanou osobou), slouží k relativnímu srovnání zatížení jednotlivých lokalit hlukem.
 • Měření škodlivin v ovzduší – podzim 2017
 • Měření pachových látek – podzim 2017
 • Měření škodlivin a pachových látek na podzim 2017 neukázaly negativní charakteristiky. (Alespoň co jsme zatím schopni posoudit, ještě bychom byli vděčni za názor odborníků.) Ovšem není možné je považovat za vypovídající o celkové situaci v Bojkovicích. Měření pachových látek bylo pouze jednorázové, a v dobu, kdy měření probíhalo (8. 11. 2017), byly v Moravia Cans v odstávce 4 z 10 linek. Konkrétně tyto, citujeme z informace Moravia Cans: „…v plánované odstávce linky L1,2,5 (hala 102) a v neplánované L4 (hala 101)“.

Povolení, dokumentace EIA

Naše argumenty

Hlavní námitky, které jsme vznesli na veřejném projednání

Rozsáhlejší verze námitek, zaslaná na MŽP

Petice

Další informace k petici najdete v části „Co můžete udělat“.

Poděkování

Děkujeme velké řadě pomocníků, a dále všem, kteří podepsali petici a přišli na veřejné projednání.

Děkujeme také Nadaci Via, která podporuje komunitní projekty, občanskou angažovanost a dobročinnost. Díky její podpoře jsme vytiskli informační leták a můžeme konzultovat záležitost s odborníky.

Názory občanů

Máte-li jakékoli doplňující informace, které pomohou situaci mapovat, pište nám prosím do mailu. Vaše příspěvky můžeme zveřejnit. Pokud zveřejnění nechcete, upozorněte nás na to prosím, budeme Vaše přání samozřejmě respektovat.

Kontakty

www.zdravebojkovice.cz

E-mail: zdravebojkovice@seznam.cz

Facebook: Zdravé Bojkovice

Twitter: @janrumanek

Je důležité vědět, jak se vyvíjí situace. Prosím, pomozte nám s monitorováním!